Esperanto

Aktualaĵoj

Mediteranea Esperanto-Semajno 2023

Ĉu ankoraŭ frostas en via regiono ? Tuj venu al la Mediteranea Maro, kie floras mimozoj kaj migdalarboj ! Vin atendas amika familia etoso, belegaj pejzaĝoj, bona ripozo kaj lazura maro...
En la restadejo Val d’Esquière – Les Issambres – Francio (Lazura Marbordo),
de la 25-a de februaro ĝis la 4-a de marto 2023

Kalendaretoj

Tiuj kalendaretoj, vizitkartograndaj, estas efikaj por reklami pri Esperanto.

Administrado

Esperanto-France estas administrata de komitato kaj estraro. En la sidejo laboras ankaŭ kunordiganto kaj kunsidas diversaj fakaj grupoj.