Esperanto

Aktualaĵoj

Kalendaretoj

Tiuj kalendaretoj, vizitkartograndaj, estas efikaj por reklami pri Esperanto.

Jara membrokunveno de Espéranto-France la 28-a de majo 2022

La jara membrokunveno de Espéranto-France okazis en Trélissac, sabaton la 28-an de majo 2022 je le 9a30.
En tiu paĝo vi trovos la lumbildaron prezentitan dum la kunveno, kaj la jaraj raportoj de la asocio.

Administrado

Esperanto-France estas administrata de komitato kaj estraro. En la sidejo laboras ankaŭ kunordiganto kaj kunsidas diversaj fakaj grupoj.