Esperanto

Aktualaĵoj

Jara membrokunveno de Espéranto-France la 28-a de majo 2022

La jara membrokunveno de Espéranto-France okazis en Trélissac, sabaton la 28-an de majo 2022 je le 9a30.
En tiu paĝo vi trovos la lumbildaron prezentitan dum la kunveno, kaj la jaraj raportoj de la asocio.

Administrado

Esperanto-France estas administrata de komitato kaj estraro. En la sidejo laboras ankaŭ kunordiganto kaj kunsidas diversaj fakaj grupoj.

Claude Nourmont forlasis nin

Ni tre malĝojas anonci la forpason de Claude Nourmont, 76 jaraĝa.

Kalendaretoj

Tiuj kalendaretoj, vizitkartograndaj, estas efikaj por reklami pri Esperanto.