Esperanto
Hejmpaĝo > Kiuj ni estas ? > Esperanto-France

Esperanto-France

La asocio Espéranto-France arigas Esperanto-parolantojn, amikojn de Esperanto kaj asocioj pri Esperanto leĝe registritaj en Francio, kiuj havas samajn celojn.

Espéranto-France celas promocii en Francio instruadon kaj uzadon de Esperanto, kunordigi fortostreĉojn de diversaj asocioj kaj arigi personojn kun samaj celoj.

Administrado

Esperanto-France estas administrata de komitato kaj estraro. En la sidejo laboras ankaŭ kunordiganto kaj kunsidas diversaj fakaj grupoj.

Servoj de Espéranto-France

Espéranto-France plenumas multajn klasike asociajn servojn.
Kaj multe pli dank’ al esperanto kaj interreto !

Jara membrokunveno de Espéranto-France la 15a de majo 2021

La jara membrokunveno de Espéranto-France okazos rete, sabaton la 15an de majo je le 10a.
La invito al la kunveno kaj la voĉdonilo estos senditaj perpoŝte al ĉiuj membroj almenaŭ 3 semajnojn antaŭ la kunveno.

Se vi ankoraŭ ne estas membro por la jaro 2020-2021, vi plu povas aliĝi en https://esperanto-france.org/adherer

Celoj de Espéranto-France

Espéranto-France celas :
Promocii en Francio instruadon kaj uzadon de Esperanto.
Kunordigi fortostreĉojn de diversaj asocioj por
Arigi personojn kun samaj celoj.