Esperanto
Hejmpaĝo > Instruado > Trejnado > Trejnado por ĉiĉeronoj en Kvinpetalo

Trejnado por ĉiĉeronoj en Kvinpetalo

10a-15a de junio 2014 : 15 rue du Lavoir F-86410 Bouresse

Tiu seminario celas klerigon de la gvidontoj por la Universala Kongreso en Lillo en 2015, sed la akirita kompetenco utilos ie ajn.

Tiu staĝo taŭgos ankaŭ por prepariĝi al la faka branĉo «Turismo kun Interpretado» de la Atesto pri Kapableco de FEI.

Pri kio ?

 • Eroj kaj ecoj de ideala ekskurso :
  • laŭ la diversaj tipoj de ekskurso-celoj,
  • laŭ la veturado / biciklado / piedirado...
 • Preparad-teknikoj :
  • divers-fakeco, trans-fakeco (de socipolitiko ĝis arkeologio tra popolkulturo…)
  • ekvilibrado de la informoj...
 • Temoj :
  • Adapto al la kultura diverseco de la kongresanoj
  • Grup-mastrumado
  • Rilatado kun ŝoforo kaj aliaj kunlaborantoj (restoracio…)
  • Publika parolado
  • Tempo-mastrumado
  • Rolo, sinteno kaj etiko de UK-ĉiĉerono
  • ktp.

Kial, kiucele ?

Ni celas altan kvaliton por la ekskursoj, kaj tio implicas multajn kompetentojn. Ĉiu trejnato plibonigos kaj plidiversigos siajn, laŭ persona skemo, laŭ sia aktuala nivelo en ĉiu el ili. Alta kvalito ne signifas elitan kulturan nivelon, sed kunigon de la necesaj ecoj por plej kontentigi la ekskursantojn kaj plej efike veki ilian intereson, komprenemon, observemon kaj entuziasmon. Tiel ke ili memoru la ekskurson kiel tre indan travivaĵon.

Kiel ?

Ni kreos malkonkurencan, solidaran, ret-laboran etoson por preparadi la komunajn bazojn (pri urba kaj regiona historio, geografio, lingvo, arkitekturo kaj aliaj artoj, aktualeco kaj ceteraj kulturaj aspektoj) kaj la diversajn ekskursojn.

Kie ?

Kvinpetalo :

 • Kultura centro en vilaĝo Bouresse, en alloga regiono, turisme riĉa, taŭga por praktikado !
 • Hejmaj bongustaj manĝoj.

Kiuj gvidos ?

Catherine Kremer
 - Anne Amblès
 -

 • Catherine Kremer estas arthistoriisto kaj profesia ĉiĉerono kun diversa sperto kaj klerigado, gvidas turismajn semajnojn en Esperanto.
 • Anne Amblès estas trejnisto kaj pri team-kunlaborado kaj grup-vivigo, estis profesia internacia ĉiĉerono dum 15 jaroj, aktivadis pri justa turismo. Studis lingvojn, art-historion, turismon, konflitkt-mastrumadon.

Kiam ?

Junio 2014 : de mardo la 10a de junio (14a horo) ĝis dimanĉo la 15an de junio (13a horo).

Kiom kostas ?

Aliĝo 50 eŭroj. Tuttaga restado (tranokto, + tri manĝoj) = 35 eŭroj. Por plentempa 5-taga staĝo, tio estos 50 + 175 do 225 eŭroj (plus 12 eŭroj se vi ankoraŭ ne estas membro de Sociéto Yvonne Martinot).

Kvankam preferindas partopreni la tuton, eblas ankaŭ partopreni nur parton de la 5 tagoj.


Vidi konektite : le blog d’Anne Amblès

Por pliaj detaloj, vidu la retejon de Kvinpetalo.
Aliĝilon elŝutu en formato PDF tie ĉi.