Esperanto
cet article en français : Conseil d’administration

Komitato

La komitato de Esperanto-France gvidas la agadon de la asocio, laŭ la decidoj de la membrokunveno. Ĝui kunvenas 4 fojojn jare :

  • post la jara membrokunveno, post kiam la komitato estas parte renovigita ; tial ĝi elektos la membrojn de la estraro por unu jaro ;
  • komence de oktobro ;
  • fine de januaro ;
  • ĵus antaŭ la jara membrokunveno, dum kiu oni prenzentas la jaran raporton.

La unua kaj la kvara kunvenoj kutime okazas dum la nacia kongreso de Esperanto. La oktobra kaj la januara kunvenoj kutime okazas dimanĉe en la sidejo de Esperanto-France. Laborgrupoj okazas en la sidejo la sabaton antaŭ la komitat-kunsido. Membroj povas partopreni en la laborgrupoj kaj povas ĉeesti en la komitat-kunsidoj kiel spektantoj post aprobo de la komitato.

Inter tiuj kunvenoj, la komitato regule diskutas kaj decidas rete.