Esperanto
Hejmpaĝo > Eventoj > Kongresoj > Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo

Interasocia Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo

Dum la Paskosemajnfino de vendredo la 22-a ĝis mardo la 26-a de aprilo
2011
, riĉa kultura kleriga kaj turista programo atendas vin en la
ĉarma suna ĉemediteranea havenurbo Seto : temas pri la Interasocia
Renkontiĝo 2011 de Esperanto ĉe Mediteraneo
, kunorganizita de pluraj
Esperanto-asocioj agantaj en franclingvio : Espéranto-France, SAT-
Amikaro, esperantistaj Fervojistoj, Geinstruistoj, Katolikoj...

Al la aranĝo invitas Langvedoka-Rusiljona Federacio aganta per LOKO
tio estas Loka Organiza KOmitato.

La renkontiĝo okazos en Le Lazaret, komforta feriejo en la urbo Seto
ĉe Mediteraneo, kiu provizas multajn dormlokojn, surlokan manĝon,
salonegon kaj kunvenejojn. De la jaro 1978 okazas finaŭguste en Le Lazaret la Internacia Semajno Esperantista.

Ĉiutage per duhoraj vizitoj en la naskurbo de Georges Brassens kaj de
Paul Valéry konatiĝu kun Seto kaj ties tuja ĉirkaŭaĵo. Ĝuu ankaŭ la
mediteraneajn specialaĵojn kaj la buntan bazaron. Marde vi povos
elekti inter tri tuttagaj ekskursoj por malkovri iom el multaj
kuriozaĵoj de la regiono kun siaj memoraĵoj el Antikveco, kaj
tradicioj ligitaj al la riĉaĵoj eltiritaj el la maro.

Por vesperoj dancigaj aŭ etosigaj prezentiĝos Jacques Yvart, JoMo kaj
Solniŝka, Teatro-Trupo de Tuluzo, FaMo, Kapriol’, Kaj Tiel Plu.
Dominique Gautier prezentos sian filmon pri la Esperanto-movado
premiere.