rennaj domoj

Kongreso 2004

Inter-associa kongreso
de Esperanto en Francio,

Renno,
de la 5a ĝis la 9a de majo 2006

Lycée de la Lande du Breil
rue Fernand Robert - Rennes
-

Informoj pri via veno al la kongreso:
Dua bulteno laŭ PDF-formato


Aliĝu enrete!

Inscrivez vous en ligne!

Aliĝiloj en PDF-formato:

en français (30 Ko)
en espéranto (90 Ko)


enkonduko - kiel veni

loĝado - manĝado

  ekskursoj - programo - kontaktoj


Lycée la Lande du Breil vu d'avion         
Enkonduko

Bonvenon al Renno por la kongreso de Esperanto en Francio!


La kongreso disvolviĝos en la liceo  "lycée agricole et horticole la Lande du Breil", en la kamparo,... tamen nur 5 km for de la centro de la urbo!

Renno estas urbo sen vera ĉirkaŭaĵoj, sufiĉas do trapasi la ĉirkaŭvojon de la urbo por esti en la kamparo!

En la liceo ni havos grandan amfiteatron kaj plurajn salonojn por la diversaj prelegoj, atelieroj ktp.


Kiel atingi Rennon kaj la kongresejon?

Aviadile:
Flughaveno Renno Saint-Jacques,
situata sud-okcidente de Renno, 10 mn de la centro.
bus-linio ebligas veturi al la centro
http://www.rennes.aeroport.fr/

Trajne:
La TGV-trajnoj ebligas alveni de Parizo post nur 2 horoj, kaj estas 18 trajnoj tage.

Veturile:
Estas aŭtoŝoseoj de Paris/Le Mans, Nantes, Caen,
vidu-ĉi-sube por atingi la liceon.
Situo de la Kongresejo
La Liceo estas nord-okcidente de Renno post trapaso de la ĉirkaŭvojo, sekve de la strato Fernand Robert.


Por alveni piede:
Eblas alveni post piedirado de 10 minutoj (1 km de la plej proksima bus-haltejo) aŭ 20 minutoj se vi ne ŝatas atendi la buson (2 km de la plej proksima metro-stacio)
- alvenu unue per la metroo direkte al "Kennedy" ĝis la stacio "Villejean" (dek minutoj post foriro el la SNCF-stacidomo)
- Veturu eventuale per la buslinio 16 direkte al "Beauregard", ĝis la bus-haltejo "O. de Gouges" (2a stacio) post foriro de la metro-stacio,
- aŭ daŭrigu rekte piede sekve de la strato "Alzaco" kiu iras laŭ la sama vojo kiel la buslinio 16,
- tiam sekvu la avenuon "Bois l'abbé" kaj finfine la straton "Fernand Robert" ĝis trapaso de la urba ĉirkaŭvojo, la liceo estas tuj maldekstre.

Por alveni veturile:
Veturu laŭ la ĉirkaŭvojo ĝis la elirejo Villejean,
- vi tiel eniras per Avenue Charles Tillon,
- tuj maldekstren en la straton "du Doyen Denis Leroy",
- kaj dekstren en la straton "André Meynier",
- kaj maldekstren en la straton "Fernand Robert" por trapasi la ĉirkaŭvojon de la urbo kaj trovi la liceon tuj maldekstre.
Loĝado
Eblos loĝi en la Liceo mem, kie okazos la kongreso, en 4 aŭ 6-litaj dormo-ĉambroj, por 12 € por unu persono/nokto. Atentu ke eblas loĝi en la liceo nur dum la 3 unuaj noktoj. Por tiuj kiuj deziras ekskursi mardon, necesos rezervi hotelon por la nokto de lundo al mardo kaj eventuale de mardo al merkredo.
 
Ni povas alikaze rezervi ĉambrojn por vi en du hoteloj: 
  • Hôtel Kyriad, du-stela hotelo, kiu estas la plej proksima hotelo de la liceo, nur dek minutoj piede.
  • Hôtel Arcantis, du-stela hotelo, kvin minutoj for de la liceo per veturilo.


Mapo por atingi la hotelon Arcantis,
strato de Guébriant


La hotelo situas strato "de Guébriant" en la okcidenta parto de la urbo. Por atingi la hotelon, iru lau la ĉirkaŭvojo kaj eniru en elirejon "sortie Cleunay". Vi alvenos en la straton "Jules Vallès" kaj poste kiam vi alvenos en la rond-iro iru dekstren en straton "Ferdinand de Lesseps" kaj la unuan maldekstren en straton "Eugène Pottier" kaj finfine dekstren en la straton "de Guébriant" kie situas la hotelo.

Manĝado
La personoj kiuj loĝos en la liceo povos manĝi matene, meztage kaj vespere. La aliaj kongresanoj povos ankaŭ kondiĉe ke ilu mendu tion dum ilia aliĝo. La prezoj estas :  matene : 4 €  - meztage kaj vespere:  11 €,  krom dimanĉon vespere (16€) por speciala vespermanĝo  akompanota de fest-noz-spektaklo. Kaj lundon vespere okazos bankedo en restoracio de Renno (35 €).

Ekskursoj

Saint-Malo kaj la Mont Saint Michel - mardon 9 majo de la 9a ĝis la 19a
54 € por la buso, vizitoj kaj meztagmanĝo


Saint-Malo
Vizito matene kaj tagmanĝo

Vizito de Mont Saint-Michel posttagmeze

RennoPromeno de du/tri horoj
sabaton matene 6 majo de la 9a ĝis la 12a


Vizito de la centro kaj de la
tre bela sabata merkado.
Akcepto kaj honorvino en la urbodomo
sabaton 6 majo 17h
Aliaj eblaj vizitoj dum la kongreso


Programo

Asocia programo...
Asociaj kunvenoj ebligos interŝanĝi spertojn pri la klopodoj de lokaj, regionaj kaj fakaj asocioj por instrui kaj diskonigi Esperanton, kun speciala atento pri regionaj federacioj, kies funkciado tre diversas laŭ la regionoj de Francio.

...kultura...
La pop-grupo Kore denove en koncerto!

Post sia albumo" Kia viv" "
Kore longe atendigis nin antaŭ reveni
surscenejen. Ne maltrafebla evento!


Meven
Koruso de la bretona federacio
La kongresanoj povos partopreni dank'al
korusa staĝo dum la kongreso.


Fest-noz
Malkovru la bretonan dancon
okaze de la fest-noz vespero!


… ekzamenoj pri Esperanto…

Okazos ekzamenoj por la 1a, 2a kaj eble 3a gradoj se estas sufiĉe da kanditatoj: aliĝu rapide!
matene postagmeze vespere
vendredi 5
Akcepto de la partoprenantoj en La Liceo
Prelegetoj (**)
Korusa staĝo
Luda interkona vespero kaj Gufujo*
samedi 6
Vizito de Rennes

Kunsido de Esperanto-France

Ekzamenoj (*)
Oficialaj kunvenoj de diversaj asocioj: GEE, JEFO, FEI, FKEA... 17h Akcepto en la urbodomo Honora aperitivo

Koncerto de Kore

dimanche 7
Membrokunveno de Esperanto-France
Laborgrupoj Meven koncerto
Fest-noz
Gufujo*
lundi 8
Kunsido Esperanto-France
Promeno en la kamparo
Prelego
de Roland Breton

17h30 Teatro
Bankedo
mardi 9 Tuttaga ekskurso
St-Malo
Tuttaga ekskurso
Mont-St-Michel

    
(*) Pri la ekzamenoj : eblos trapasi la Ateston pri lernado, Superan Ateston pri lernado, la parolan parton de la Kapableco. Nepre antauxe enskribiĝu !

(**) Pri la prelegetoj : sinproponoj por mallongaj (15 minutaj) prelegoj bonvenas, ĉefe dum la vespera gufujo.

*Kio estas la gufujo?
La gufujo estas la "ujo de la gufoj"... trankvila vespera ejo, kun malhela lumo, trankvilaj muziko kaj etoso. En la gufujo oni trinkas varmajn trinkaĵojn akompane de amikoj... oni foje aŭdas
deklamitajn poeziojn aŭ aliajn literaturaĵojn... prelegetojn. La gufujo fariĝis kutima loko en la internaciaj junularaj kongresoj de multaj jaroj.


Kontaktoj
Por pliaj informoj:
Espéranto-France:
  • retpoŝto: info(a)esperanto-france.org (*)
  • telefono:  08 71 77 18 33 
  • faksilo: 01 42 780 847
  • adreso:
Espéranto-France, 
4bis rue de la Cerisaie, 
75004 Paris
Loka kontakto en Renno:
Xavier GODIVIER
3 square de Sétubal
35200 Rennes
Tel 08 73 17 02 55 (vespere - ne hezitu lasi mesaĝon dum la tago)
XGodivier(a)esperanto.org (*)

Espéranto-France
.

Dernier changement : 2006-02-20
Espéranto-France
UFE