Esperanto

Aliĝo

Membroj de ILEI-Francio estas membroj de ILEI kiuj aktivas en Francio.

Samtempe kun via aliĝo al Espéranto-France, eblas aliĝi al UEA kaj ILEI.

Por aliĝi al ILEI elektu linion :
– 10€ por fariĝi ILEI-membro kun reta abono al Internacia Pedagogia Revuo (IPR),
– 20€ por fariĝi ILEI-membro kun reta kaj papera abono al IPR (vi ricevos la revuon per-poŝte).

Aldone vian aliĝon al ILEI, menciu aliĝon al GEE sur la paĝo 4 de la aliĝilo. Se vi jam estas membro de ILEI por la nova jaro (ekz. se vi estas dumviva membro de ILEI) tio sufiĉas.