français
Accueil du site > Événements > Conférences > Tournées de conférences en 2012 > Tournée de Svetlana Smetanina, en novembre 2012

Tournée de Svetlana Smetanina, en novembre 2012

Voir la présentation de Svetlana SMETANINA ci-dessous, ainsi que les étapes de sa tournée et les thèmes de conférence proposés.

Itinéraire détaillé de la tournée

Dates Villes Responsables
26 octobre - 4 novembre Grésillon Bert SCHUMANN
4 - 7 novembre Clermont-Ferrand Eugène PAPCIAK
7 - 9 novembre Périgueux Claude LABETAA
9 - 12 novembre Châteauroux Maryvonne HOUVIEZ
12 - 14 novembre Saint-Nazaire Chantal BARRET
14 - 16 novembre La Roche-sur-Yon Patrice JOLY, Henri MASSON
16 - 19 novembre Hérouville Gigi et Gérard SENECAL
19 - 21 novembre Angoulême Marie-France CONDE REY
21 - 23 novembre Bourges Ĵak Le Puil
23 - 26 novembre Tours Jacques GAUME
26 - 28 novembre Hérouville voir plus haut
28 novembre - 1er décembre Paris Aleks KADAR

Présentation de Svetlana Smetanina par elle-même

Version (légèrement résumée) en français

Svetlana Smetanina (1950 –) est une Russe logeant dans la capitale de la Russie, Moscou. De profession, elle est philologue, enseignante de français et d’allemand et de littérature. Espérantiste depuis 1970, elle est active dans le mouvement des jeunes espérantophones soviétiques. Dans la ville d’Ivanovo, elle a guidé pendant plus de 15 ans le club d’espéranto local. Au niveau national, elle a organisé de nombreux événements d’importance.

Par son métier et l’espéranto, Svetlana voyage beaucoup, enseigne l’espéranto internationalement, été comme hiver. Elle a vécu quelques années en Allemagne, y travaillant comme interprète.

Depuis une dizaine d’années, Svetlana dirige le Centre d’Espéranto de Moscou (MEC), coordonne le travail du club d’espéranto moscovite Lev Tolstoj, est vice-présidente de l’Union Russe d’Espéranto.

Elle a le diplôme C1 et un diplôme habilitant à l’enseignement de l’espéranto. Outre l’espéranto, Svetlana Smetanina enseigne le français, l’allemand et le russe (pour les étrangers). Elle enseigne l’espéranto dans deux universités de Moscou et dans le cours municipal pour adultes.

Version en espéranto

Svetlana Smetanina (1950 –) estas rusino, loĝanta nuntempe en la ĉefurbo de Rusio - Moskvo.
Laŭ profesio ŝi estas filologo, instruistino pri la franca kaj germana lingvoj kaj literaturo.
Ŝi studis la lingvojn en la Ŝtata universitato de la urbo Ivanovo.

Dum multaj jaroj Svetlana laboris kiel instruistino en mezaj kaj superaj lernejoj kaj kiel tradukistino kun francaj, austraj, germanaj kaj svisaj firmaoj en branĉoj de teksa kaj kudra industrio, nutrado, konstruado, medicino. Svetlana havas grandan sperton de organiza laboro.

Svetlana Smetanina esperantistiĝis en la jaro 1970, kiam estis ankoraŭ studentino de la fremdlingva fakultato en la Universitato de la teksa urbo Ivanovo (300 km nordoriente de Moskvo). Konatiĝinte kun la lingvo Esperanto, post duonjaro ŝi jam ekinstruis ĝin en la urbaj kursoj. Partopreninte unikan sovetian E-aranĝon – esperantistan studentan konstruan taĉmenton (en Siberio kaj Uzbekio), ŝi rapide eniris aktivularon de SEJM (Sovetunia Esperantista Junulara Movado) gvidis ĝian instruan fakon. En la urbo Ivanovo Svetlana dum pli ol 15 jaroj gvidis la urban Esperanto klubon kaj samtempe E-kursojn, kreskigis multajn tutmonde nun konatajn geesperantistojn.

En la landa skalo Sv. Smetanina estis organizanto kaj kunordiganto de multnombraj gravaj aranĝoj : someraj tendaroj en 1974-1978, 1980-1986, 1990 kaj esperantista ekologia ekspedicio laŭ la rivero Dnestro en la 1987 jaro, regionaj renkontiĝoj en centra Rusio. Dum SEJMaj tempoj ŝi gvidis ĝian instru-metodikan fakon kaj perfektigajn kursojn dum regionaj kaj tutsovetiaj aranĝoj. Estis anino de SEJM-estraro.

Profesie kaj pere de Esperanto Svetlana multe vojaĝas, instruas Esperanton internaciskale dum vintraj kaj someraj aranĝoj. Kelkajn jarojn loĝis en Germanio, laborante kiel interpretistino.

Nun jam dum deko da jaroj Sv. Smetanina estras Moskvan Esperanto Centron, kunordigas la laboron de moskva E-klubo “Lev Tolstoj’, estas vicprezidanto de Rusia Esperantista Unio, reprezentanto de ILEI-sekcio en Rusio, respondeca sekretario de AIS en la internacia instituto INFO “Rutenia”. Ŝi havas la internacian diplomon pri Esperanto de la nivelo C1 kaj la internacian instrurajtigan diplomon pri Esperanto. Krom Esperanto Sv. Smetanina instruas la francan, germanan kaj la rusan lingvon (por eksterlandanoj). Sv. Smetanina instruas Esperanton en du universitatoj de Moskvo kaj en la urba kurso por plenkreskuloj.

Thèmes proposés pour ses conférences

  • Moskvo, ĉefurbo de Rusio (Moscou, capitale de la Russie)
  • Ora Ringo de Rusio (L’Anneau d’Or de Russie)
  • Sovetlanda kaj rusia E-Movado (Le mouvement espéranto en U.R.S.S. et en Russie)

Contact

Svetlana SMETANINA est joignable par courriel : svsmetanina (a) yandex.ru et par téléphone (pendant la tournée) : + 37259843998

Coordinateur de la tournée : Yves NICOLAS, ivnicolas (a) sfr.fr, 02 31 95 11 81, 06 44 87 22 48

Souvenirs

JPEG - 333.6 ko
Conférence à Paris du 29/11/2012
JPEG - 274.1 ko
Conférence à Paris du 29/11/2012