français
Accueil du site > Événements > Conférences > Tournées de conférences en 2012 > Tournée de Rodica Todor, en mars 2012

Tournée de Rodica Todor, en mars 2012

Qui est Rodica Todor ?

Rodica Todor, espérantiste roumaine, est l’actuelle présidente de la Fédération Internationale des Cheminots Espérantophones (IFEF).

Programme des conférences

Dates Villes
du 11 au 14 mars Caen, Hérouville
du 14 au 17 mars Tours
du 17 au 20 mars Bourges
du 20 au 22 mars Châteauroux
du 22 au 24 mars Limousin
du 24 au 27 mars Clermont-Ferrand
du 27 au 30 mars Toulouse
du 30 mars au 1er avril Bordeaux

Quelques échos de la tournée de Rodica Todor

Plusieurs articles sont parus dans la presse locale, à l’occasion de conférences données par Rodica Todor.

Voir par exemple :

Rapport synthétique sur la tournée de Rodica Todor (en espéranto)

Klara kaj afabla, jen la portreto de Rodica kiun mi trovis en viaj raportoj. Vigla kaj disponebla, scivolema, Rodica videble plaĉis al ĉiuj.

Ŝia unutema prelego estis ilustrita de belaj lumbildoj pri diversaj aspektoj de Rumanio. Ŝiaj komentoj supozeble efike reklamis pri la ekskurso kiun ŝi gvidos venontjare en la danuba delto, vera paradizo por birdoj.

Proksimume 150 esperantistoj, kaj 65 ne-esperantistoj, ĉeestis la 10 prelegojn. En Bordeaux, 11 rumanaj studentoj partoprenis en tre bona etoso tiun prelegon.

En Hérouville okazis ekspozicio en la urba « Domo por la Asocioj », Clermont kunlaboris kun la tiea « Popola Universitato », kaj Bordeaux kun « Gironde/Roumanie ». Bedaùrinde aperis malmulte da gazetaj artikoloj : 3 en Hérouville kaj 1 en Clermont. La elektraj paneloj de Cenon, apud Bordeaux,
aperigis reklamon.

Dank’al tiu vizito, Tours esperas firmigi la rilatojn de la E-o kluboj, kadre de la ĝemeliĝo inter Braŝov kaj Tours.

Tre certe, kluboj en aliaj regionoj tre ŝatus ŝin akcepti. En 2013 ?

Ĝis venonta turneo.

Yves NICOLAS