français
Accueil du site > Événements > Conférences > Tournées de conférences en 2013 > Tournée de Petr Chrdle, en juin 2013

Tournée de Petr Chrdle, en juin 2013

Le Tchèque Petr Chrdle effectue une tournée de conférences en France du 12 au 25 juin 2013. Petr est à la fois conférencier, éditeur et organisateur de nombreuses rencontres d’espéranto. On lui doit par exemple la production du Plena Ilustrita Vortaro de SAT (édité par SAT) et l’organisation de IBIRE (Internacia BIcikla REnkontiĝo - 2001), de conférences KAEST, de séminaires EKOTUR ...

Itinéraire détaillé de la tournée

Dates Villes
11 et 12 juin Saulxures-sur-Moselotte : 11 et 12 juin
13 juin Gray
13 et 14 juin Lyon
15 et 16 juin La Ciotat
17 et 18 juin Dijon
19 juin Paris
19 et 20 juin Amiens
21 et 22 juin Lille
23 et 24 juin Thionville

Les sujets de conférences et discussions proposés par Petr Chrdle sont les suivants :

  • Profesia aplikado de Esperanto kaj ĝiaj specifaj trajtoj (L’utilisation professionnelle de l’espéranto et ses caractéristiques).
  • Ekoturismo (Écotourisme)
  • Fratoj Čapek, ilia verkaro kaj ekesto de la vorto « robot » (Les frères Čapek, leurs œuvres et la genèse du mot « robot »)
  • Nuna Esperanto-movado en Ĉeĥio kaj Esperanto-muzeo en Svitavy (Le mouvement espéranto en République Tchèque à l’heure actuelle et le musée de l’espéranto de Svitavy)
  • Ĉeĥa reformisto Jan Hus : vivo kaj verkaro (Le réformateur tchèque Jan Hus, sa vie et son œuvre)
  • Spertoj el instruado de Esperanto al triaaĝuloj (Compétences acquises lors de l’enseignement de l’espéranto au troisième âge)
  • Prago kaj la ceteraj turisme interesaj lokoj en Ĉeĥio (Prague et autres lieux touristiques intéressants en République Tchèque)
  • Prezento de mia eldonejo (Présentation de ma maison d’édition)

Présentation de Petr Chrdle

(en espéranto)

Petro Chrdle
 - Petr Chrdle (*1946) estas origine inĝeniero pri elektrotekniko, doktoriĝis ĉe Instituto pri radioelektroniko kaj elektroniko de Ĉeĥoslovaka Akademio de la Sciencoj en Prago, ĝis 1992 laboris ĉe Fervoja Esplorinstitito kaj instruis en Teknika universitato Prago kaj Trafika Universitato Žilina (filio Prago). En 1992 li fondis Kongresan kaj klerigan agentejon KAVA-PECH kaj samnoman eldonejon.

Ekde 1990 ĝis 1994 li estis senata sekretario de Akademio Internacia de la Sciencoj San Marino (AIS), 1987 ĝis 2010 komitatano de UEA, 1998 ĝis 2001 ĝia estrarano pri faka kaj scienca agadoj, 1987-1993 prezidanto de ĈEA, sekve ĝis 2011 ĝia vicprezidanto, ekde 2010 ĝis nun li plenumas funkcion de ĉefdelegito de UEA por Ĉeĥio.

Ekde 1998 ĝis 2008 li organizis ĉiun duan jaron Konferencojn Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko - KAEST kaj ekde 2001 ĝis 2011 ĉiujare internaciajn ekoturismajn seminariojn EKOTUR por piedturistoj kaj biciklantoj. Konataj estas ankaŭ de li organizitaj Internaciaj Paroligaj Semajnoj InPaSem instigitaj de francaj fervojistoj. Ĉeforganizinto de multaj Esperanto-aranĝoj por internaciaj organizaĵoj, ekzemple Oficiala antaŭkongreso de la UK en Prago, IFEF-kongresoj (2x), SAT-kongresoj (3x), ILEI-konferencoj (2x), IEK de OSIEK (3x), kolokvo de AdE, Internacia Fervojista Skisemajno IFES, ktp.

Li verkis i.a. lernolibron de Esperanto por ĉeĥoj (jam 3 eldonoj). En Profesia uzo de Esperanto kaj ĝiaj specifaj trajtoj (du eldonoj, la 3-a en preparo) li resumis siajn spertojn precipe (sed ne nur) el aplikoj de Esperanto en la kampoj de eldonado kaj turismo (de ekoturismo ĝis eduka turismado).

En sia eldonejo KAVA-PECH li eldonis kun propra ISBN 150 librojn, el ili pli ol trionon en Esperanto. Krome pli da libroj li produktis laŭmende por eksterlandaj eldonejoj kaj individuoj, ekz. el Germanio, Francio (inkl. de du lastaj eldonoj de PIV por SAT), Svedio, Hispanio, Nederlando, Pollando kaj aliaj).