Esperanto
cet article en français : Conseil d’administration

Komitato

La komitato de Esperanto-France gvidas la agadon de la asocio, laŭ la decidoj de la membrokunveno. Ĝui kunvenas 4 fojojn jare :

  • post la jara membrokunveno, post kiam la komitato estas parte renovigita ; tial ĝi elektos la membrojn de la estraro por unu jaro ;
  • komence de oktobro ;
  • fine de januaro ;
  • ĵus antaŭ la jara membrokunveno, dum kiu oni prenzentas la jaran raporton.

La unua kaj la kvara kunvenoj kutime okazas dum la nacia kongreso de Esperanto. La oktobra kaj la januara kunvenoj kutime okazas dimanĉe en la sidejo de Esperanto-France. Laborgrupoj okazas en la sidejo la sabaton antaŭ la komitat-kunsido. Membroj povas partopreni en la laborgrupoj kaj povas ĉeesti en la komitat-kunsidoj kiel spektantoj post aprobo de la komitato.

Inter tiuj kunvenoj, la komitato regule diskutas kaj decidas rete.

Protokolo de la komitat-kunsido de la 29-a de januaro 2023

Protokolo de la komitat-kunsido de la 9-a de oktobro 2022

Protokolo de la komitat-kunsido de la 28-a de majo 2022

Protokolo de la komitat-kunsido de la 27-a de majo 2022

Protokolo de la komitat-kunsido de la 30-a de januaro 2022

Propono de buĝeto 2022-2023

Protokolo de la komitat-kunsido de la 10-a de oktobro 2021

Protokolo de la komitat-kunsido de la 15-a de majo 2021

Protokolo de la komitat-kunsido de la 14-a de majo 2021

Protokolo de la komitat-kunsido de la 24-a de januaro 2021