Esperanto
Hejmpaĝo > Kiuj ni estas ? > Esperanto-France

Esperanto-France

La asocio Espéranto-France arigas Esperanto-parolantojn, amikojn de Esperanto kaj asocioj pri Esperanto leĝe registritaj en Francio, kiuj havas samajn celojn.

Espéranto-France celas promocii en Francio instruadon kaj uzadon de Esperanto, kunordigi fortostreĉojn de diversaj asocioj kaj arigi personojn kun samaj celoj.

Administrado

Esperanto-France estas administrata de komitato kaj estraro. En la sidejo laboras ankaŭ kunordiganto kaj kunsidas diversaj fakaj grupoj.

Servoj de Espéranto-France

Espéranto-France plenumas multajn klasike asociajn servojn.
Kaj multe pli dank’ al esperanto kaj interreto !

Claude Nourmont forlasis nin

Ni tre malĝojas anonci la forpason de Claude Nourmont, 76 jaraĝa.

Jara membrokunveno de Espéranto-France la 15a de majo 2021

La jara membrokunveno de Espéranto-France okazis rete, sabaton la 15an de majo je le 10a.
En tiu paĝo vi trovos la lumbildaron prezentitan dum la kunveno, kaj la jaraj raportoj de la asocio.

Celoj de Espéranto-France

Espéranto-France celas :
Promocii en Francio instruadon kaj uzadon de Esperanto.
Kunordigi fortostreĉojn de diversaj asocioj por
Arigi personojn kun samaj celoj.